Công ty cổ phần tư vấn xây dựng DCC

Văn Phòng 1: Số 30B Đoàn thị Điểm, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Hotline : 097 941 94 19

Văn phòng 2: Số 40 đường Lê Duẩn, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Hotline : 0904 779 990

Xưởng sản xuất: Km số 4 Kim Long - Tam Dương - Vĩnh Phúc - Tel : 0211 6535678

Cơ cấu tổ chức

Đây là sơ đồ tổ chức của công ty chúng tôi.

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY:

– Giám đốc công ty là người phụ trách chung toàn bộ công việc tại doanh nghiệp.

– Các phòng Khoa học, Kỹ thuật, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Kinh doanh có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tại doanh nghiệp cũng như ở công trường.

– Phòng thiết kế chịu trách nhiệm lên ý tưởng sau đó triển khai hồ sơ kỹ thuật và có trách nhiệm đi bảo vệ phương án trước chủ đầu tư.

Các đội Thi công, Sản xuất của công ty sẽ đảm nhận trách nhiệm thi công toàn bộ công trình phù hợp với chuyên môn và công việc được giao.

+ Phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm lên kế hoạch các công việc tại công ty cũng như lưu thông nguồn tài chính của công ty và phụ trách cung ứng vật tư cho các

công trình.

+ Phòng Khoa học, Kỹ thuật có trách nhiệm nghiên cứu các biện pháp thi công, phương án thi công phù hợp với từng công việc cụ thể. Có trách nhiệm phụ trách kỹ thuật, chỉ huy các công trình do doanh nghiệp đảm nhận đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, thiết kế và chất lượng cho các công trình.

+ Phòng Kinh doanh có trách nhiệm lên chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ, lên kế hoạch đấu thầu cho các công trình.

Mối quan hệ giữa bộ máy quản lý tại doanh nghiệp và ngoài hiện trường:

Giám đốc là người trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, chỉ đạo về mọi mặt, mọi hoạt động tại doanh nghiệp cũng như ở trên công trường.

Hàng tháng doanh nghiệp tổ chức giao ban để nhận xét, đánh giá tiến độ thi công các công trình và các nhiệm vụ được giao tại các phòng, ban để rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện được và chưa thực hiện được để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại và tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo.

Trách nhiệm của các đội:

– Đội trưởng các đội trực tiếp thi công công trình, được giao trách nhiệm điều hành toàn bộ trong công tác sản xuất công trường tại công trường, chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc và doanh nghiệp.

– Đội trưởng các đội phải phối hợp với các đội khác và các bộ phận chuyên môn để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất một cách nhịp nhàng, liên tục.

– Đội trưởng các đội có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện các công việc của mình cho Giám đốc, doanh nghiệp và các bộ phận khác dưới sự điều hành của Giám đốc vào cuối giờ hàng ngày.


0904779990